Click here to listen
Real Player is necessary for audio.

RWANDA NZIZA

 1. Rwanda nziza Gihugu cyacu
  Wuje imisozi, ibiyaga n’ibirunga
  Ngobyi iduhetse gahorane ishya.
  Reka tukurate tukuvuge ibigwi
  Wowe utubumbiye hamwe twese
  Abanyarwanda uko watubyaye
  Berwa, sugira, singizwa iteka.
 2. Horana Imana, murage mwiza
  Ibyo tugukesha ntibishyikirwa;
  Umuco dusangiye uraturanga
  Ururimi rwacu rukaduhuza
  Ubwenge, umutima,amaboko yacu
  Nibigukungahaze bikwiye
  Nuko utere imbere ubutitsa.
 3. Abakurambere b’intwari
  Bitanze batizigama
  Baraguhanga uvamo ubukombe
  Utsinda ubukoroni na mpatsibihugu
  Byayogoje Afurika yose
  None uraganje mu bwigenge
  Tubukomeyeho uko turi twese.
 4. Komeza imihigo Rwanda dukunda
  Duhagurukiye kukwitangira
  Ngo amahoro asabe mu bagutuye
  Wishyire wizane muri byose
  Urangwe n’ishyaka, utere imbere
  Uhamye umubano n’amahanga yose
  Maze ijabo ryawe riguhe ijambo.